Przejdź do treści

Program IGCSE

Cambridge International General Certificate of Seconadary Education (IGCSE) to znany na całym świecie program edukacyjny przeznaczony dla uczniów w wieku 14-16 lat.

Program Cambridge International General Certificate of Secondary Education jest realizowany w klasach pre-IB1 i pre-IB2, w których lekcje odbywają się w języku angielskim lub systemie dwujęzycznym. Program kończy się przystąpieniem uczniów do egzaminów zewnętrznych IGCSE.

Egzaminy te są doskonałym przygotowaniem do ostatnich dwóch lat nauki w liceum w programie matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme stanowiąc podstawę i ułatwiając płynne przejście do tego programu nauczania.

Cambridge IGCSE jest wymagane przez wiele wiodących uniwersytetów jako część procesu aplikacyjnego i jest podstawą do uzyskania przez kandydata warunkowej oferty przyjęcia na studia. Kwalifikacje te są również rozpoznawane przez pracodawców na całym świecie. Program IGCSE jest swego rodzaju oknem i paszportem do zagranicznej kariery i studiów.

Dlaczego Vizja

 • REALIZACJA POLSKIEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ PROGRAMU CAMBRIDGE IGCSE
 • DWUJĘZYCZNOŚĆ ORAZ ROZSZERZONY PROGRAM JĘZYKÓW OBCYCH
 • NAUKA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA
 • NOWOCZESNY KAMPUS EDUKACYJNY Z BOGATYM ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM, SPORTOWYM, BIBLIOTEKĄ, SALĄ KINOWĄ, SALĄ ROZPRAW SĄDOWYCH, SALĄ DO SYMULACJI GIEŁDOWYCH
 • NOWOCZESNE PRACOWNIE I LABORATORIA: INFORMATYCZNE, BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, ARTYSTYCZNE
 • ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE I PŁATNE
 • AKTYWNOŚCI I WYKŁADY ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNĄ W WARSZAWIE
 • PRZYJAZNA ATMOSFERA AKCEPTACJI I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI, OPARTA NA ZASADACH SAMORZĄDNOŚCI I MENTORINGU NAUCZYCIELI
 • DORAŹNE WSPARCIE PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
 • MUNDURKI SZKOLNE
 • STOŁÓWKA SZKOLNA Z SZEROKĄ OFERTĄ ZDROWYCH POSIŁKÓW UWZGLĘDNIAJĄCYCH NIETOLERANCJE POKARMOWE

Etapy rekrutacji

Wybierz dogodną dla Ciebie formę zgłoszenia ucznia:

"

TELEFON
+48 577 755 001

WIZYTA
osobiście

WYPEŁNIJ
formularz zgłoszeniowy

Zapisz się

Do kolejnych punktów przejdziemy dopiero po kontakcie z naszej strony

Test wiedzy i umiejętności
(matematyka, język polski,
język angielski)

Omówienie wyników testów
wiedzy i umiejętności podczas
spotkania z dyrektorem

Zakończenie procedury
rekrutacji i podpisanie umowy
edukacyjnej

Rozpoczęcie nauki w TEVIZJA