Kadra nauczycielska

Olga Rostkowska – Wachowicz
Olga Rostkowska – Wachowicz Psycholog szkolny, terapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, posiadam uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez PTP. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać w trakcie studiów. Ukończyłam staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz byłam wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet. Pracowałam jako konsultant pierwszego kontaktu w „Niebieskiej Linii”. Od 2013r. stale współpracuję ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadzę terapie indywidualne dzieci i dorosłych, a także grupy socjoterapeutyczne. Od 2014 r. współpracuję z przedszkolami w zakresie udzielania wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom, a także prowadzę indywidualne terapie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez ponad rok byłam wychowawcą w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD na warszawskim Bemowie, gdzie prowadziłam grupę przedszkolną. Odbyłam także staż psychoterapeutyczny w zakresie terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Pracowałam przez trzy lata jako psycholog i nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej.