Edukacja domowa

nauka
w domu

materiały
od nauczycieli

platforma e-learningowa

dodatkowe konsultacje

program
szyty na miarę

Dla tych, którzy

większe postępy w nauce

robią podczas indywidualnej edukacji

mogą być uczeni przez

rodziców, starsze rodzeństwo lub krewnych

nie czują się komfortowo

wśród rówieśników

potrzebują

indywidualnego podejścia

Zapewniamy

 • MATERIAŁY EDUKACYJNE OD NAUCZYCIELI
 • DOSTĘP DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
 • TRZY KONSULTACJE W SEMESTRZE Z NAUCZYCIELEM DANEGO PRZEDMIOTU
 • UDZIAŁ W WYDARZENIACH I INICJATYWACH SZKOLNYCH
 • INDYWIDUALNEGO KOORDYNATORA EDUKACJI DOMOWEJ
 • WSPARCIE PEDAGOGA SZKOLNEGO
 • ATRAKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE

Egzaminy klasyfikacyjne

profil humanistyczny

Klasa I

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA,
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty podstawowe:

 • CHEMIA
 • BIOLOGIA
 • GEOGRAFIA
 • FIZYKA
 • MATEMATYKA

Klasa II

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty podstawowe:

 • CHEMIA
 • BIOLOGIA
 • GEOGRAFIA
 • FIZYKA
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA

Klasa III

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA,
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty podstawowe:

 • CHEMIA
 • BIOLOGIA
 • GEOGRAFIA
 • FIZYKA
 • MATEMATYKA
 • DRUGI JĘZYK OBCY

Klasa IV

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmioty podstawowe:

 • CHEMIA
 • BIOLOGIA
 • GEOGRAFIA
 • FIZYKA
 • MATEMATYKA

Egzaminy klasyfikacyjne

profil matematyczno-informatyczny

Klasa I

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • GEOGRAFIA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • FIZYKA
 • CHEMIA
 • BIOLOGIA

Klasa II

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • GEOGRAFIA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • FIZYKA
 • CHEMIA
 • BIOLOGIA

Klasa III

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • GEOGRAFIA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • FIZYKA
 • CHEMIA
 • BIOLOGIA
 • DRUGI JĘZYK OBCY

Klasa IV

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • GEOGRAFIA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • FIZYKA
 • CHEMIA
 • BIOLOGIA

Egzaminy klasyfikacyjne

profil biologiczno-chemiczny

Klasa I

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA

Klasa II

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • INFORMATYKA

Klasa III

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • DRUGI JĘZYK OBCY

Klasa IV

Przedmioty rozszerzone:

 • JĘZYK ANGIELSKI
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA

Przedmioty podstawowe:

 • JĘZYK POLSKI
 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • MATEMATYKA LUB FIZYKA
 • BIOLOGIA
 • CHEMIA

Etapy rekrutacji

Wybierz dogodną dla Ciebie formę zgłoszenia ucznia.
Podczas zgłoszenia poinformuj, że zgłoszenie dotyczy edukacji domowej.

"

TELEFON
+48 577 755 001

WIZYTA
osobiście

WYPEŁNIJ
formularz zgłoszeniowy

Zapisz się

Do kolejnych punktów przejdziemy dopiero po kontakcie z naszej strony

Test wiedzy i umiejętności
(matematyka, język polski,
język angielski)

Omówienie wyników testów
wiedzy i umiejętności podczas
spotkania z dyrektorem

Zakończenie procedury
rekrutacji i podpisanie umowy
edukacyjnej

Rozpoczęcie nauki w TEVIZJA

Dodatkowe wymagania

Na etapie rekrutacji do szkoły wraz z dokumentami należy złożyć wniosek o zezwolenie na edukację domową do dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

 • OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W OKRESIE PANDEMII NIE STOSUJE SIĘ WYMOGU POSIADANIA OPINII PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 • ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW DO PRZYSTĘPOWANIA W KAŻDYM ROKU SZKOLNYM PRZEZ DZIECKO SPEŁNIAJĄCE OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB OBOWIĄZEK NAUKI DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH